Uitgelicht

Klimaatacties Aalter

Deze groep is opgestart door Rob en Marianne, twee enthousiaste Aalterse leden van de organisatie Grootouders voor het Klimaat. Zij zijn bezorgd over de toekomst van onze planeet en wensen niets liever dan een leefbare wereld voor hun kinderen en kleinkinderen. Zij zijn niet alleen. Steeds meer mensen delen die zorg en zoeken naar informatie en middelen om iets te doen tegen de klimaatverandering.

Informatie kan je vinden via deze website, via onze facebook pagina @KlimaatAalter, en vooral via onze nieuwsbrief.

Heb je vragen of voorstellen in verband met het klimaat en onze klimaatacties, stuur dan een mail naar klimaatrob@gmail.com

PS Op de website van Grootouders voor het Klimaat verscheen een artikel over onze Aalterse werking. Klik naar: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/maak-kennis-met-klimaatkiosk-aalter/

Wat houdt de klimaatverandering in?

Onze planeet Aarde heeft in zijn lange geschiedenis vele klimaatveranderingen gekend. Maar voor het eerst zijn er klimaatveranderingen aan de gang die te wijten zijn aan ingrepen van de mens. Daarenboven verlopen de huidige veranderingen door de opwarming van de Aarde aan een veel hoger tempo dan ooit tevoren. Vroeger duurde het 10.000 jaar om te komen tot een opwarming of afkoeling van 5°C , nu is er een opwarming van 5°C op 150 jaar!. Hoe komt dat?
Door een aantal menselijke activiteiten (in de industrie, landbouw, vervoer en energie) komen er te veel schadelijke gassen in de atmosfeer, zoals koolstofdioxide, methaan en lachgas. We noemen deze gassen broeikasgassen omdat deze ervoor zorgen dat een groot deel van de zonnewarmte die de atmosfeer binnenkomt, binnen de atmosfeer blijft zoals in een broeikas. Dit zorgt voor de opwarming van de aarde. Een tekening kan dit duidelijk maken:

De natuur heeft een bijzonder verweermiddel tegen de broeikasgassen: bomen en planten slorpen namelijk een teveel aan koolstofdioxide op. Vandaar het belang van het behoud van bossen en wouden. Maar momenteel kunnen de bossen slechts 50% van de uitstoot verwerken. En intussen worden er nog massaal gebieden ontbost om ruimte te maken voor andere menselijke activiteiten! Hoog tijd dus voor actie.

Nu wordt onze planeet bedreigd op verschillende fronten: er is de plastic vervuiling, het gebruik van pesticiden, het uitsterven van diverse dier- en plantensoorten, … Vele mensen zijn bekommerd om het milieu, en terecht. Maar volgens ons is de klimaatuitdaging het meest dringend. Het probleem is al tientallen jaren gekend maar de verschillende overheden (Europees, Belgisch, Vlaams en Aalters) laten de zaken slabakken. Geen wonder dat de jeugd op straat komt om te protesteren. Hun toekomst staat op het spel, maar ook die van ons, ouderen. En dit protest wordt gesteund door de wetenschappelijke wereld en de bedrijfswereld.

Vanwaar komt de klimaatverandering?

Hiervoor kon je lezen dat broeikasgassen in de atmosfeer de opwarming van de aarde veroorzaken. Het meest gekende broeikasgas is koolstofdioxide of CO2, dat aangemaakt wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gas. Die brandstoffen gebruiken we vooral in de industrie, voor het opwekken van energie, om onze huizen en gebouwen te verwarmen, en om ons te verplaatsen. Maar er zijn meer broeikasgassen.

Om te beginnen is er methaangas of CH4. Dit gas komt vrij bij het verbranden van aardgas, bij het smelten van de permafrost (dit is de bevroren grond in en rond de poolcirkel) en raar maar waar: door de winden van herkauwers (koeien, schapen, geiten, herten). Vandaar dat onze voedingsgewoonten ook een invloed hebben op de klimaatverandering. Te meer omdat het opwarmend vermogen van methaangas 25 x zo sterk is als dat van CO2.

Een derde belangrijk broeikasgas is distikstofoxide of N2O, ook gekend als lachgas. Dit gas wordt aangemaakt door het gebruik van kunstmest, door verbranding van mazout en diesel, en door de productie in de chemische industrie van o.m. salpeterzuur. Het opwarmend vermogen van dit gas is bijna 300 x hoger dan van CO2.

(Omdat elk broeikasgas een ander opwarmend vermogen heeft spreekt men van CO2 equivalenten: men rekent het opwarmend effect om in Ton CO2 equivalent.)

Onderstaand schema toont hoe de uitstoot in CO2 equivalent verdeeld is over de verschillende sectoren van onze menselijke activiteit. (bron: klimaat.be )

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag