Vanwaar komt de klimaatverandering?

Hiervoor kon je lezen dat broeikasgassen in de atmosfeer de opwarming van de aarde veroorzaken. Het meest gekende broeikasgas is koolstofdioxide of CO2, dat aangemaakt wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gas. Die brandstoffen gebruiken we vooral in de industrie, voor het opwekken van energie, om onze huizen en gebouwen te verwarmen, en om ons te verplaatsen. Maar er zijn meer broeikasgassen.

Om te beginnen is er methaangas of CH4. Dit gas komt vrij bij het verbranden van aardgas, bij het smelten van de permafrost (dit is de bevroren grond in en rond de poolcirkel) en raar maar waar: door de winden van herkauwers (koeien, schapen, geiten, herten). Vandaar dat onze voedingsgewoonten ook een invloed hebben op de klimaatverandering. Te meer omdat het opwarmend vermogen van methaangas 25 x zo sterk is als dat van CO2.

Een derde belangrijk broeikasgas is distikstofoxide of N2O, ook gekend als lachgas. Dit gas wordt aangemaakt door het gebruik van kunstmest, door verbranding van mazout en diesel, en door de productie in de chemische industrie van o.m. salpeterzuur. Het opwarmend vermogen van dit gas is bijna 300 x hoger dan van CO2.

(Omdat elk broeikasgas een ander opwarmend vermogen heeft spreekt men van CO2 equivalenten: men rekent het opwarmend effect om in Ton CO2 equivalent.)

Onderstaand schema toont hoe de uitstoot in CO2 equivalent verdeeld is over de verschillende sectoren van onze menselijke activiteit. (bron: klimaat.be )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: